Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru. Odstąpić od umowy można bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszło się w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ww. produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie informacji pod adres:

MEDINTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 412c 44-292 Rybnik, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy lub wysłane pocztą elektroniczną skanu dokumentu na adres: medintech@medintech.pl. Zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się poniżej oraz korzystania z formy elektronicznej.

Po otrzymaniu zgłoszenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie przesłane zostanie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wnioskuje inaczej. Może nastąpić wstrzymanie zwrotu płatności do momentu otrzymania towaru.

Koszty zwrotu towaru są po stronie kupującego. Odsyłany towar musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu wraz z załączoną kopią faktury / paragonu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych.

Pobierz: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy